Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Михнович Наталья Анатольевна

Должность учитель
Место работы
Средняя школа № 9 г. Орши
Регион Витебская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail mihnowitch.natali2016@yandex.ru
Персональный сайт, блог https://nmihnovich777.wixsite.com/mysite        
Дата сдачи квалификационного экзамена 26.04.2017
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Развіццё інтэлектуальна-творчых здольнасцей вучняў v-хі класаў у працэсе навучання беларускай літаратуры
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Сістэма аўтарскіх заданняў для развіцця інтэлектуальна-творчых здольнасцей вучняў

Выкарыстанне нестандартных форм і метадаў на ўроках беларускай мовы і літаратуры

Арганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці на ўроках беларускай літаратуры

Пазакласная работа па беларускай мове і літаратуры як актыўны сродак выхавання і развіцця вучняў

Эфектыўны вопыт падрыхтоўкі адораных і высокаматываваных вучняў да розных этапаў рэспубліканскай алімпіяды ў працэсе выкладання беларускай мовы і літаратуры

Ствараем віртуальны прадметны кабінет

Публикации
Міхновіч, Н. А. Жыцце і творчасць Івана Шамякіна // Беларуская мова i лiтаратура . – 2019 . – № 9 . – С. 58-63 .
Беларуская мова. Планы-канспекты ўрокаў : 8 клас (I паўгоддзе) : дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання / [склад. Н. À. Міхновіч]. — Мазыр : Выснова, 2019. — 128 л. — (Серыя «Урокі: практычны вопыт»).
Міхновіч, Н. А. Беларуская літаратура. 6 клас. Тэматычны кантроль / Н.А. Міхновіч. – 2–е выданне. – Мінск : Аверсэв, 2019. – 128 с.
Міхновіч, Н. А. Беларуская літаратура. План-канспект урокаў. 6 клас / Н.А. Міхновіч. – Мінск : Аверсэв, 2019. – 240 с.
Міхновіч, Н. А. Беларуская літаратура. 8 клас. Рабочы сшытак / Н.А. Міхновіч. – Мінск : Аверсэв, 2019.– 128 с.
Міхновіч, Н. А. Беларуская літаратура. 7 клас: рабочы сшытак / Н.А. Міхновіч. – 4–е выданне. – Мінск : Аверсэв, 2019. – 128 с.
Міхновіч, Н. А. Беларуская літаратура. 6 клас : рабочы сшытак / Н.А. Міхновіч. – 3–е выданне. – Мінск : Аверсэв, 2019. – 128 с. : іл.
Беларуская літаратура. 5 клас. Планы-канспекты /Н.А. Міхновіч.– 2–е выданне, перапрац. – Мінск : Аверсэв, 2018. – 288 с.
Міхновіч, Н. А. Беларуская літаратура. 5 клас: тэматычны кантроль/ Н.А.Міхновіч.– 2-е выданне, перапрац. – Мінск : Аверсэв, 2018.–176 с.
Міхновіч, Н. А. Беларуская літаратура. 5 клас: рабочы сшытак / Н.А.Міхновіч.– 4 –е выданне, перапрац. – Мінск : Аверсэв, 2019. – 128 с. : іл.
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Примечание Член Ассоциации учителей-методистов «Імкненне» общественного объединения «Белорусское педагогическое общество»

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.