Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Наумчик Николай Иванович

Должность заместитель директора по учебно-методической работе
Место работы
Малоритская районная гимназия
Регион Брестская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail mlicej@mail.ru
Персональный сайт, блог https://mlicej.wixsite.com/altanka       
Дата сдачи квалификационного экзамена 23.05.2013
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Тэставы кантроль на ўроках беларускай мовы і літаратуры ў 5-7 класах як сродак павышэння якасці адукацыі
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Інтэрактыўныя метады і прыёмы на ўроках беларускай мовы і літаратуры

Актыўныя формы і метады работы на занятках па беларускай мове

Кросэнс як сродак візуалізацыі вучэбнага матэрыялу па беларускай літаратуры

Фішбоўн – прадуктыўны прыём навучання

Гексы на ўроках беларускай мовы і літаратуры

Метады і прыёмы развіцця творчых здольнасцяў вучняў на ўроках беларускай мовы і літаратуры

Мадэль метадычнай работы ўстановы адукацыі

Публикации
Навумчык, М. І. Самастойная работа па тэме “Прыметнік”, 6 клас // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 2 – С. 32-35.

Навумчык, М. І. Вывучэнне апавядання Івана Чыгрынава “Дзівак з Ганчарнай вуліцы” ў ХІ класе (тэставае заданне) // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – №.2. – С. 43-45.

Навумчык, М. І. Самастойная работа па тэме “Прыслоўе”, 7 клас // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – №.3. – С. 15-18.

Навумчык, М. І. Тэматычныя крыжаванкі на ўроках літаратуры // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 4. – С. 57-62.

Навумчык, М. І. Аналіз твораў беларускай літаратуры ў VІІІ класе (Віктар Карамазаў “Дзяльба кабанчыка”, Аляксей Дудараў “Вечар”) // Беларуская мова і літаратура. – 2019, – № 7. – С. 27-30.

Навумчык, М. І. Займальны дыдактычны матэрыял: крыважанкі // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 8. – С. 57-64.

Навумчык, М. І. Літаратурны турнір для вучняў VІІІ класа // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 11. – С. 56-60.

Навумчык, М. І. Самастойная работа па тэме “Назоўнік”, VІ клас // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 12. – С. 9-11.

Навумчык, М. І. Тэматычныя крыжаванкі (Х-ХІ класы) // Роднае слова. – 2019. – № 10. – с. 62-63.

Навумчык, М. І. Алесь Ставер. Верш “Жураўлі на Палессе ляцяць”. Урок беларускай літаратуры ў VІІІ класе // Роднае слова. – 2019. – № 11. – с.63-65.

Навумчык, М. І. Збяры твор па цытатах // Настаўніцкая газета. – 2018. – 1 лютага. – С. 10.

Навумчык, М. І. Літаратурны турнір (VІІ клас) // Роднае слова. – 2018. − № 8. − С. 60-63.

Навумчык, М. І. Тэматычныя крыжаванкі // Роднае слова. – 2018. − № 12. − С. 66-68.

Навумчык, М. І. Матэрыялы для правядзення алімпіяды: заданні па беларускай літаратуры (ХІ клас) // Беларуская мова і літаратура. – 2018. − № 1. − С. 42-48.

Навумчык, М. І. Вывучэнне паэмы Максіма Танка “Люцыян Таполя” ў Х класе (тэставае заданне) // Беларуская мова і літаратура. – 2018. − № 2. − С. 28-30.

Навумчык, М. І. Літаратурны турнір для вучняў VІ класа // Беларуская мова і літаратура. – 2018. − № 4. − С.8-11.

Навумчык, М. І. Фотатэст (для вучняў ХІ класа) // Беларуская мова і літаратура. – 2018. − № 5. − С.17-21.

Навумчык, М. І. Вывучэнне тэмы “Міфы” (VІ клас) // Беларуская мова і літаратура. – 2018. − № 7. − С. 6-8.

Навумчык, М. І. Вывучэнне народнай легенды “Дамавікова ўдзячнасць” (VІІ клас) // Беларуская мова і літаратура. – 2018. − № 8. − С. 21-23.

Навумчык, М. І. Самастойная работа па тэме “Дзеяслоў” (VІІ клас) // Беларуская мова і літаратура. – 2018. − № 10. − С. 33-35.

Навумчык, М. І. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (раённы этап алімпіяды, Х клас) // Беларуская мова і літаратура. – 2018. − № 10. − С. 51-54.

Навумчык, М. І. Вывучэнне апавядання Кузьмы Чорнага “Макаркавых Волька” ў Х класе (тэставае заданне) // Беларуская мова і літаратура. – 2018. − № 11. − С. 11-13.

Навумчык, М. І. Апавяданне Івана Навуменкі “Настаўнік чарчэння"” (тэставае заданне, VІІ клас) // Беларуская мова і літаратура. – 2018. − № 12. − С. 3-5.

Навумчык, М. І. Тэматычныя крыжаванкі на ўроках мовы // Беларуская мова і літаратура. − 2018. − № 12. − С. 52-59.

Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Рецензирование:

Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 5 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. У 2 частках / Г.М. Валочка, В.У.Зелянко, С.В.Мартынкевіч, С.М. Якуба. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019.

Рачэўскі, Ст. Р. Майстэрства навучання беларускаму слову ў школе: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры / Ст. Р. Рачэўскі. – УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна, 2019. – 148 с.

Член рэспубліканскай экспертнай групы для правядзення экспертызы выдавецкіх арыгіналаў новага вучэбнага дапаможніка для 11 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (пад рэдакцыяй З.П.Мельнікавай, Г.М.Ішчанкі, – Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019).
Примечание Член Совета Ассоциации учителей-методистов «Імкненне» общественного объединения «Белорусское педагогическое общество»

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.