Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Беднякова Ирина Валентиновна

Должность учитель
Место работы
Средняя школа № 6 г. Рогачова
Регион Гомельская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail bedniackova.irina@yandex.ru
Персональный сайт, блог https://sites.google.com/view/ptushka/       
Дата сдачи квалификационного экзамена 26.04.2017
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Павышэнне матывацыі по беларускай мове у 5 классе праз алгарытмізацыю творчых заданняў
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Патрабаванні да сучасных вучэбных заняткаў па беларускай мове і літаратуры

Лінгвакультуралагічны падыход у вывучэнні беларускай мовы і літаратуры

Фарміраванне чытацкіх уменняў навучэнцаў на ўроках беларускай літаратуры

Эфектыўнае выкарыстанне вучэбных дапаможнікаў на ўроках беларускай мовы і літаратуры з мэтай актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры

Асаблівасці выкарыстання ІКТ на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры

Структура і прызначэнне адзінага інфармацыйна-адукацыйнага рэсурсу, агульныя падыходы да выкарыстання навучальных модулей па беларускай мове і беларускай літаратуры

Публикации
Беднякова, І. В. Моўны калейдаскоп // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 8. – С. 13–17.
Маршрутныя лісты па прадмеце “Беларуская літаратура” 10 клас / Веб-учительская : сайт ГОИРО, 2020.
Беднякова, І. В. Паняцце пра фразеалагізмы, роля фразеалагізмаў у маўленні. // Планы-конспекты уроков победителей конкурса педагогического мастерства. Намінацыя сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны. 20 августа - 15 ноября 2019 г. / Аверсэв. – 2019.
Беднякова, І. В. Стварэнне і выкарыстанне асабістага электроннага рэсурсу настаўніка для павышэння якасці адукацыі навучэнцаў // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 7. – с. 45-46.
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Рэцэнзія на вучэбны дапаможнік “Беларуская літаратура” для 5 класа (ч. 1), (ч. 2) устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання аўтараў М. В. Жуковіча, В. У. Праскаловіч, Л. К. Цітовай, 2020.
Распрацоўка навучальных матэрыялаў для адзінага інфармацыйна-адукацыйнага рэсурсу: модулей па беларускай мове вучэбнага дапаможніка 10 клас, 2020.
Примечание

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.