Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Беднякова Ирина Валентиновна

Должность учитель
Место работы
Средняя школа № 6 г. Рогачова
Регион Гомельская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail bedniackova.irina@yandex.ru
Персональный сайт, блог https://sites.google.com/view/ptushka/       
Дата сдачи квалификационного экзамена 26.04.2017
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Павышэнне матывацыі по беларускай мове у 5 классе праз алгарытмізацыю творчых заданняў
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Развіццё вуснага і пісьмовага маўлення на ўроках беларускай мовы і літаратуры праз алгарытмізацыю творчых заданняў

Развіццё культуралагічнай і культуратворчай кампетэнцый вучняў на вучэбных занятках па беларускай літаратуры

Рэалізацыя зместу і сучасных падыходаў у выкладанні вучэбных прадметаў “Беларуска мова” і “Беларуская літаратура”

Выкарыстанне эфектыўных прыёмаў і форм работы пры арганізацыі вучэбных заняткаў па беларускай мове і літаратуры на павышаным узроўні

Выкарыстанне электронных адукацыйных рэсурсаў для павышэння эфектыўнасці адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры

Актыўная ацэнка як спосаб павышэння якасці адукацыі

Фарміраванне міжпрадметных навыкаў і ўменняў, рэалізацыя метапрадметных сувязей як адзін з накірункаў у павышэнні якасці адукацыі

Развіццё прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ва ўмовах аднаўлення зместу адукацыі

Прадметна-метадычныя кампетэнцыі настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры і іх развіццё ва ва ўмовах абнаўлення зместу адукацыі

Шляхі ўдасканалення прадметна-метадычных кампетэнцый настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

Публикации
Беднякова, І. В. Паняцце пра фразеалагізмы, роля фразеалагізмаў у маўленні. // Планы-конспекты уроков победителей конкурса педагогического мастерства. Намінацыя сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны. 20 августа - 15 ноября 2019 г. / Аверсэв. – 2019.
Беднякова, І. В. Стварэнне і выкарыстанне асабістага электроннага рэсурсу настаўніка для павышэння якасці адукацыі навучэнцаў // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 7. – с. 45-46.
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Примечание

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.