Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Полещук Оксана Анатольевна

Должность учитель
Место работы
Средняя школа № 9 г. Мозыря
Регион Гомельская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail spaklik@yandex.by
Персональный сайт, блог https://spaklik.wixsite.com/mysite       
Дата сдачи квалификационного экзамена 13.03.2018
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Фарміраванне інфармацыйнай кампетэнцыі вучняў на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі шляхам распрацаванай сістэмы работы па выкарыстанні творчых заданняў у працэсе стварэння сродкаў візуалізацыі на ўроках беларускай літаратуры
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Кантрольна-ацэначная дзейнасць настаўніка як фактар павышэння якасці навучання беларускай мове і літаратуры на аснове дапаможнікаў серыі “Кампетэнтнасны падыход”

Разработка учебных материалов для информационно-образовательного ресурса

Публикации
Беларуская мова. 6 клас : Маршрутные листы для дистанционного обучения на период 4 четверти // «Веб-учительская» : сайт Гомельского института развития образования, 2020.
Паляшчук, А. А. Інтанаванне і выкарыстанне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак: урок беларускай мовы ў 9 класе / А. А. Паляшчук // Роднае слова. – 2020. – № 5. – С. 54–55.

Паляшчук, А. А. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам у 11 класе (павышаны ўзровень) / А. А.Паляшчук // Беларуская мова і літаратура. – 2020. – № 11.

Паляшчук, А. А. Відэаролікі для ўрокаў беларускай літаратуры і класных гадзінаў [Электронны рэсурс]
Паляшчук, А. А. Фарміраванне інфармацыйнай кампетэнцыі вучняў на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі праз эфектыўныя сродкі і прыёмы візуалізацыі на ўроказ беларускай літаратуры [Электронны рэсурс]
Паляшчук, А. А. Складаназлучаны сказ: урок беларускай мовы ў 11 класе / А.А.Паляшчук // Роднае слова. – 2018. – №4. – С. 56-58.
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Разработка учебных материалов Беларуская мова. 10 клас / в соответствии с поручением Министра образования Республики Беларусь для создания единого информационно-образовательного ресурса для учебно-методического обеспечения образовательного процесса на уровне общего среднего образования, 2020.

Рэцэнзіраванне вучэбна-метадычнага дапаможніка І. Р. Казачэнка “Планы-канспекты. Беларуская мова. VIII клас. I і II паўгоддзе”.

Примечание Член Ассоциации учителей-методистов «Імкненне» общественного объединения «Белорусское педагогическое общество»

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.