Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Полещук Оксана Анатольевна

Должность учитель
Место работы
Средняя школа № 9 г. Мозыря
Регион Гомельская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail spaklik@yandex.by
Персональный сайт, блог https://spaklik.wixsite.com/mysite       
Дата сдачи квалификационного экзамена 13.03.2018
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Фарміраванне інфармацыйнай кампетэнцыі вучняў на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі шляхам распрацаванай сістэмы работы па выкарыстанні творчых заданняў у працэсе стварэння сродкаў візуалізацыі на ўроках беларускай літаратуры
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Фарміраванне інфармацыйнай кампетэнцыі вучняў на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі праз выкарыстанне эфектыўных сродкаў візуалізацыі на ўроках беларускай літаратуры

Выкарыстанне творчых заданняў у працэсе стварэння сродкаў візуалізацыі, накіраваных на фарміраванне ў вучняў інфармацыйнай кампетэнцыі на ўроках беларускай літаратуры

Эфектыўнае выкарыстанне ІКТ на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры

Самаадукацыйная дзейнасць вучняў як адна з умоў фарміравання матывацыі да вучэбнай дзейнасці і фактар павышэння якасці адукацыйнага працэсу

Выкарыстанне веб-сервіса LearningApps.org на факультатыўных занятках па беларускай мове ў рамках дапрофільнага навучання

Использование личного блога для распространения педагогического опыта

Публикации
Паляшчук, А. А. Відэаролікі для ўрокаў беларускай літаратуры і класных гадзінаў [Электронны рэсурс]
Паляшчук, А. А. Фарміраванне інфармацыйнай кампетэнцыі вучняў на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі праз эфектыўныя сродкі і прыёмы візуалізацыі на ўроказ беларускай літаратуры [Электронны рэсурс]
Паляшчук, А. А. Складаназлучаны сказ: урок беларускай мовы ў 11 класе / А.А.Паляшчук // Роднае слова. – 2018. – №4. – С. 56-58.
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Примечание Член Ассоциации учителей-методистов «Імкненне» общественного объединения «Белорусское педагогическое общество»

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.