Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Пекач Елена Константиновна

Должность учитель
Место работы
Лицей № 2 г. Минска
Регион г. Минск
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail 4azeniya@mail.ru
Персональный сайт, блог http://bel.lyceum2.minsk.edu.by/       
Дата сдачи квалификационного экзамена 08.06.2016
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Выкарыстанне метаду праектаў на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры і ў пазакласнай рабоце
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Арганізацыя адукацыйнага прасэсу ў класах з вывучэннем на павышаным узроўні вучэбных прадметаў “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”:

Змястоўныя і метадычныя аспекты вывучэння беларускай мовы і літаратуры на павышаным узроўні;
Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі як сродак фарміравання вучэбна-пазнавальных кампетэнцый вучняў;
Эфектыўныя прыёмы і метады навучання ва ўмовах дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання вучняў;
Спосабы і метады работы з высокаматываванымі вучнямі пры падрыхтоўцы да рэспубліканскай алімпіяды і конкурсаў даследчых работ па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»;
Выхаваўчы аспект урока беларускай літаратуры

Даследчая кампетэнтнасць настаўніка беларускай мовы і літаратуры

Аўтарскі ўрок як форма педагагічнага аўтарства (майстар-клас)

Публикации
Пекач, А. К., Матыў “невымоўнага” і “невідавочнага” ў пункцірах Алеся Разанава / А. К. Пекач, І. І. Дзюрава, Я. У. Дрэвацень // Філалагічная адукацыя ў ХХІ стагоддзі: мова, літаратура, методыка, міжкультурныя камунікацыі: Матэрыялы ІV навук.-практ. канф. з міжнар. удзелам. Мінск, 21 красавіка 2020 г. / Рэдкал. : Н. В. Заяц (адказны рэд.) і інш. – Мінск : БДПУ, 2020. – С. 83–87.
Пекач, А. К., Кульба, Г. А., Цімаховіч, Э. У. Афарыстычныя выслоўі ў паэтычных тэкстах Н. Мацяш // Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф. “Філалагічная адукацыя ў ХХІ стагоддзі: мова, літаратура, методыка, міжкультурныя камунікацыі”. – Мінск : БДПУ, 2019. – С. 13-17.

Пекач, А. К., Дзеравянка, К. А., Ільянкова, Д. А. Асоба мастака праз светаадчуванне В. Карамазава // Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф. “Філалагічная адукацыя ў ХХІ стагоддзі: мова, літаратура, методыка, міжкультурныя камунікацыі”. – Мінск : БДПУ, 2019. – С. 58-62.

Пекач, А. К. Інтэлектуальна-філасофская лірыка А. Разанава // План-канспект урока беларускай літаратуры, ХІ клас // Зборнік сцэнарных распрацовак урокаў гарадскога конкурсу прафесійнага майстэрства “Панарама інавацыйных адукацыйных практык “Акадэмія ўрока 2019” – Мінск : МГІРА, 2019. – С. 94-103.

Пекач, А. Музыка слоў / А. Пекач // Выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь “Настаўніцкая газета”. – № 71 (8123). – 23 чэрвеня 2018 г.. – С. 12.

Пекач, А. Таямніца “дзікага палявання” / А. Пекач // Выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь “Настаўніцкая газета”. – № 90 (8142). – 9 жніўня 2018 г.. – С. 5.

Пекач, А. К., Дайлідка, В. А., Грэцкая, Т. Словаўтварэнне аказіянальных прыметнікаў у паэтычных тэкстах Н. Мацяш // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 5 – С. 30 – 35

Пекач, А. К., Дзеравянка, К., Ільянкова, Д. Аповесць-эсэ В. Карамазава “Крыж на зямлі і поўня ў небе” // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 11 – С. 29 – 35

Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Рэцэнзаванне вучэбна-метадычных матэрыялыаў навукова-метадычнага часопіса “Беларуская мова і літаратура” (член рэдакцыйнай калегіі часопіса)
Примечание Член рэдакцыйнай калегіі навукова-метадычнага часопіса “Беларуская мова і літаратура”

Член Навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь (секцыя беларускай мовы і літаратуры)

Член конкурснай камісіі па правядзенні конкурсу па стварэнні вучэбных дапаможнікаў для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі (вучэбныя прадметы гуманітарнага накірунку)

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.