Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Бурвин Людмила Николаевна

Должность учитель
Место работы
Лицей Ивацевичского района
Регион Брестская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail ludmilaburvin@yandex.ru
Персональный сайт, блог        
Дата сдачи квалификационного экзамена 18.12.2017
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Развіццё камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў праз сістэму аўтарскіх заданняў
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Аўтарскія методыкі і тэхналогіі выкладання беларускай мовы і літаратуры

Асобасна арыентаваны і кампетэнтнасны падыходы як метадычная аснова арганізацыі навучання і выхавання на ўроках мовы і літаратуры

Кампетэнтнасна арыентаваныя заданні па беларускай мове і літаратуры як сродак развіцця чытацкай граматнасці і інтэлектуальных здольнасцей вучняў

Развіццё камунікатыўных навыкаў і творчых здольнасцей вучняў на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Развіццё творчых здольнасцей вучняў па беларускай мове і літаратуры на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі (да навуковай дзейнасці, у працэсе пазакласнай работы)

Навучанне стварэнню вусных творчых работ (выказванняў) на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Праблема развіцця маўлення вучняў як адна з важнейшых у тэорыі і практыцы выкладання беларускай мовы

Праблема развіцця чытацкай граматнасці вучняў і шляхі яе вырашэння

Арганізацыя даследчай дзейнасці вучняў па беларскай мове і літаратуры

Формула росту прафесійнай кампетэнтнасці
Прафесійная кампетэнцыя і кампетэнтнасць настаўніка

Публикации
Бурвін, Л. Афарыстыка Ніла Гілевіча. // “Роднае слова”. – 2019. – № 1. – С. 57, 61. – № 2. – С. 58. – № 3. – С. 64.

Бурвін, Л. Дыдактычны матэрыял да ўрокаў беларускай мовы і літаратуры ў 11 класе // “Беларуская мова і літаратура”, 2019. – № 8. – С. 40-46.

Бурвін, Л. План-канспект заключнага ўрока па творчасці Васіля Быкава ў 11 класе // “Беларуская мова і літаратура”, 2019. – № 11. – С. 26-29.

Бурвін, Л. ШАГ – у дзеянні // “Івацэвіцкі веснік”, 2019. – № 19. – С. 4.

Настаўніца з вялікім сэрцам // “Настаўніцкая газета”, 2018. - №36. – С.1

З пазітывам па жыцці.- “Настаўніцкая газета”, 2018. - №49. – С.1

Брэсцкі філалагічны. Сустрэчы праз гады…// “Настаўніцкая газета”, 2018. - №.138.– С.17.

Афарыстыка Ніла Гілевіча //“Роднае слова”. – 2018. - №8. – С.56.- №10. – С.56, 61.
Пісьмовыя творчыя работы ў старшых класах //“Беларуская мова і літаратура”, 2018. - №5. – С.35-36.
Беларуская мова. Планы-канспекты ўрокаў. 11 клас (2- паўгоддзе): дапаможнік для педагогаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / [склад.: Л.М.Бурвін, В.А.Войткус].- Мазыр: Выснова, 2018. – 91 с.- (Серыя “Урокі: практычны вопыт”)
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Примечание

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.