Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Домасевич Елена Владимировна

Должность учитель
Место работы
Гимназия имени Я. Купалы г. Мозыря
Регион Гомельская область
Предмет,
направление
начальные классы


E-mail lena_domasevich@tut.by
Персональный сайт, блог        
Дата сдачи квалификационного экзамена 26.10.2017
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Развіццё пазнавальнага інтарэсу вучняў 1-2 класаў да вывучэння беларускай мовы праз выкарыстанне эфектыўных прыёмаў навучання
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Развіццё пазнавальнага інтарэсу вучняў 1-2 класаў да вывучэння беларускай мовы праз выкарыстанне эфектыўных прыёмаў навучання

Фарміраванне навыкаў беларускага маўлення ў вучняў пачатковых класаў

Публикации
Маршрутные листы уроков по белорусской литературе [Электронный ресурс]. / Раздел «Веб-учительская», ГОИРО, 2020.

Я. Колас “Песня аб вясне”, «Цётка “Сварба" 2 класс;
Беларуская народная казка “Лѐгкі хлеб” 3 класс;
Ул. Правасуд “Вадзянік і Лесавік”, П. Броўка “А ты хоць дрэва пасадзіў?” 4 класс;
Ф. Рамашка “Першы колер вясны”, В. Вярба “Пралеска” 2 класс;
Э. Агняцвет “Буду настаўнікам”, І. Муравейка “Паўлік-будаўнік” 3 класс;
М. Даніленка “Журка” 4 класс;
Я. Колас “Прылёт птушак”, М. Чарот “Вясенняя раніца” 2 класс;
Г. Каржанеўская “Памочніца”, Л. Рублеўская “Мышка Пік-Пік прыбірае норку" 2 класс;
Т. Кляшторная “Дзіцячыя мары”, В. Гарбук “Незнарок і знарок" 2 класс;
Т. Кляшторная А. Якімовіч “Што любіць бабуля?” У. Мацвеенка “Трускалкі”, П. Ткачоў “Як сон знайшлі” 2 класс;
Т. Кляшторная А. Якімовіч “І. Муравейка “Праўнук Перамогі, ” М. Даніленка “Чароўнае слова” 2 класс;
Пазакласнае чытанне “Сям’я – прытулак дабрыні!” 2 класс;
М. Даніленка “Маленькі фермер”,З. Марозаў “Тата ў Ромы - аграном” 3 класс и др.

Домасевич, Е. В. Беларуская мова: Купалінка: 1 клас : Рабочы сшытак. – Сэр-Вит. – 2020. – 88 с.

Домасевич, Е. В. Беларуская мова. Купалінка: 4 клас : Рабочы сшытак. – Сэр-Вит. – 2020. – 112 с.

Дамасевіч, А. У. Беларуская мова. 2 клас : тэматычныя распрацоўкі ўрокаў. У 2-х ч. Частка 2 / А. У. Дамасевіч, Н. А. Лісоўская. – Мазыр : Содействие, 2019. – 192 с.
Основы безопасности жизнедеятельности. Тетрадь заданий. 4 класс : практическое пособие / сост. Е. В. Домасевич. – Мозырь : Выснова, 2019. – 60 с.
Шчур, Л. М., Дамасевіч, А. У. Комплекс эфектыўных прыёмаў працы на ўроках беларускай мовы ў першым і другім класах як сродак развіцця пазнавальнага інтарэсу вучняў // Дзіцячы сад-пачатковая школа: вопыт, пераемнасць, перспектывы: зборнік артыкулаў/УА МДПУ імя І. П. Шамякіна; рэдкал.: Б. А. Крук (адк. Рэд.) [і інш.]. – Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2018. – 228с. – с. 80-83.
Дамасевіч, А. У. , Шчур, Л. М. Развіццё пазнавальнай цікавасці вучняў першага і другога класаў да вывучэння беларускай мовыпраз выкарыстанне разнастайных прыёмаў працы // Дзіцячы сад-пачатковая школа: вопыт, пераемнасць, перспектывы: зборнік артыкулаў/УА МДПУ імя І. П. Шамякіна; рэдкал.: Б. А. Крук (адк. Рэд.) [і інш.].-Мазыр: МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2018 – 228с. - с. 38-40
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Рецензирование материалов для единой образовательной платформы. Материалы по математике для 1 и 3 классов с белорусским языком обучения.
Примечание

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.