Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Жгарёва Валентина Николаевна

Должность учитель
Место работы
Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского район
Регион Гомельская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail v.zhgareva@gmail.com
Персональный сайт, блог        
Дата сдачи квалификационного экзамена 28.06.2016
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Фарміраванне лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі вучняў сродкамі вучэбнага прадмета “Беларуская мова ”
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў адукацыйным працэсе

Фарміраванне і развіццё чытацкай пісьменнасці вучняў у працэсе навучання беларускай мове і літаратуры

Метады і прыёмы актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў

Прымяненне эфектыўных метадаў і прыёмаў пры тлумачэнні складаных тэм вучэбнага прадмета “Беларуская мова”

Культуралагічны падыход у рабоце з адоранымі вучнямі. Народныя традыцыі і падарожжа ў сялянскую хату

Дыдактычныя і метадычныя аспекты падрыхтоўкі навучэнцаў да ЦТ і выпускных іспытаў

Кантрольна-ацэначная дзейнасць удзельнікаў адукацыйнага працэсу як спосаб павышэння якасці адукацыі

Сістэма работы настаўніка па абагульненні, апісанні і прадстаўленні вопыту педагагічнай дзейнасці

Як падрыхтаваць майстар-клас

Публикации
Жгарова, В. М. План-канспект урока ў 10 кл. “Стылістычныя магчымасці словаўтварэння” (павышаны ўзровень)// Беларуская мова і літаратура.-2018.-№ 1
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Падрыхтоўка экспертызы падручніка “Беларуская літаратура . ХІ клас” пад рэдакцыяй З.П.Мельнікавай, Г.М.Ішчанкі (верасень 2019 г.)
Примечание

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.