Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Жгарёва Валентина Николаевна

Должность учитель
Место работы
Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского район
Регион Гомельская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail v.zhgareva@gmail.com
Персональный сайт, блог        
Дата сдачи квалификационного экзамена 28.06.2016
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Фарміраванне лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі вучняў сродкамі вучэбнага прадмета “Беларуская мова ”
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Прымяненне эфектыўных метадаў і прыёмаў пры тлумачэнні складаных тэм вучэбнага прадмета “Беларуская мова”

Падбор і стварэнне кампетэнтнасна арыентаваных заданняў да ўрокаў беларускай мовы

Аналіз вучэбных заняткаў з выкарыстаннем сучасных адукацыйных тэхналогій на прыкладзе ўрока беларускай мовы

Метады і прыёмы развіцця чытацкай пісьменнасці вучня

Алгарытм дзеянняў педагогаў па падрыхтоўцы вучняў да цэнтралізаванага тэсціравання

Публикации
Метадычныя распрацоўкі для дыстанцыйнага навучання ў раздзеле "ВЕБ-учительская" (на сайце ГАІРА) па беларускай мове, 8, 9 клас
“Калі цікаўнасць - перамога, а правілы - твая падмога” // “Настаўніцкая газета”, № 11 (8359) 30 студзеня 2020. С. 10

Практычныя заданні па беларускай мове і літаратуры для V-VIII класаў // “Беларуская мова і літаратура”. - 2020 - № 7 (225)

Жгарова, В. М. План-канспект урока ў 10 кл. “Стылістычныя магчымасці словаўтварэння” (павышаны ўзровень)// Беларуская мова і літаратура.-2018.-№ 1
Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Падрыхтоўка экспертызы падручніка “Беларуская літаратура . ХІ клас” пад рэдакцыяй З.П.Мельнікавай, Г.М.Ішчанкі (верасень 2019 г.)
Удзел у рабочай групе пры НІА МА РБ па стварэнні модуляў па беларускай мове (10 клас) для дыстанцыйнага навучання 1) Беларуская мова 10 08 13 Арфаграфічныя нормы (правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны; правапіс і, ы, й пасля прыставак) 2) Беларуская мова 10 08 14 Лексічныя нормы 3) Беларуская мова 10 08 16 Словаўтваральныя нормы
Распрацоўка навучальных матэрыялаў для адзінага інфармацыйна-адукацыйнага рэсурсу па беларускай мове (10 клас)
Примечание

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.