Банк данных учителей квалификационной категории "учитель-методист"

Жукович Николай Васильевич

Должность директор
Место работы
Средняя школа № 1 имени В.Х. Головко г. Берёзы
Регион Брестская область
Предмет,
направление
белорусский язык и литература


E-mail scool1@berezaroo.brest.by
Персональный сайт, блог zhukovich4.narod.ru       
Дата сдачи квалификационного экзамена 21.05.2013
Тема педагогического опыта, представленного на квалификационный экзамен Выкарыстанне метаду актыўнай ацэнкі на ўроках беларускай мовы і літаратуры як адзін з эфектыўных падыходаў да кантрольна-ацэначнай дзейнасці навучэнцаў на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацы
Темы выступлений в системе дополнительного образования взрослых
Змест абноўленых вучэбных праграм па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура”: аўтары, творы, методыка выкладання

Метадычны каментарый да вучэбных дапаможнікаў літаратурнага чытання для вучняў 2-4 класаў

Асаблівасці работы з вучэбным дапаможнікам “Літаратурнае чытанне” для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі

Развіццё чытацкай пісьменнасці вучняў на вучэбных занятках па рускай мове і літаратуры

Асаблівасці заданняў, накіраваных на фарміраванне, развіццё і праверку чытацкай пісьменнасці вучняў

Урок праверкі сфарміраванасці чытацкіх уменняў па літаратурным чытанні для вучняў 3-4 класаў: методыка правядзення, змест заданняў і крытэрыі ацэнкі

Прадметна-метадычная падрыхтоўка настаўніка пачатковых класаў па рэалізацыі праграмнага зместу вучэбнага прадмета “Літаратурнае чытанне”

Публикации
Пачатковая школа. 4 клас: прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларускай і рус. мовамі навучання / М.В. Жуковіч. і інш. – Мінск : НІА : Аверсэв, 2019. – 207 с. – (Бібліятэка настаўніка).
Пачатковая школа. 3 клас: прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларускай і рус. мовамі навучання / М.В. Жуковіч. і інш. – Мінск : НІА : Аверсэв, 2019. – 203 с. – (Бібліятэка настаўніка).
Пачатковая школа. 2 клас: прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларускай мовай навучання / М.В. Жуковіч. і інш. – Мінск : НІА: Аверсэв, 2019. – 200 с. – (Бібліятэка настаўніка).
Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларускай і рус. мовамі навучання / М. В. Жуковіч і інш. – Мінск : нац. ін-т адукацыі, 2019.

Жуковіч, М. В. Літаратурнае чытанне ў 3 класе : вучэб.-метадыч. дапамож. для настаўн. устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навуч. / М.В. Жуковіч – Мінск : нац. ін-т адукацыі, 2019. – 152 с.

Жуковіч, М. В. Літаратурнае чытанне. ІV клас. Метадычныя каментарыі да ўрокаў // Пачатковае навучанне. – 2019. – № 1-4.

Жуковіч, М. В. Урокі пазакласнага чытання ў ІІ–IV класах // Пачатковае навучанне. – 2019. – № 8-12.

Жуковіч, М. В. Метадычны каментарый да вучэбнага дапаможніка “Літаратурнае чытанне” для ІІІ класа // Пачатковая школа. – 2018. – № 1-4

Жуковіч, М. В. Літаратурнае чытанне. ІV клас. Метадычныя каментарыі да ўрокаў // Пачатковае навучанне. – 2018. – № 7-12

Жуковіч, М. В. Літаратурнае чытанне: вучэб. дапам. для 4 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларускай і рус. мовамі навучання: у 2 ч. / М. В. Жуковіч. – Мінск: нац. ін-т адукацыі, 2018.
Пачатковая школа. 4 кл.: прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларускай і рус. мовамі навучання / М.В. Жуковіч. і інш. – Мінск: НІА: Аверсэв, 2018. – 207 с. – (Бібліятэка настаўніка)

Пачатковая школа. 3 кл.: прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларускай і рус. мовамі навучання / М.В. Жуковіч. і інш. – Мінск: НІА: Аверсэв, 2018. – 208 с. – (Бібліятэка настаўніка)

Пачатковая школа. 2 кл.: прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларускай і рус. мовамі навучання / М.В. Жуковіч. і інш. – Мінск: НІА: Аверсэв, 2018. – 200 с. – (Бібліятэка настаўніка)

Участие в подготовке, рецензировании учебно-методических материалов
Примечание

Выбор категории темы позволяет перейти к списку учителей-методистов, имеющих опыт выступлений в системе дополнительного образования взрослых по данной тематике.